Ping

پینگ برای سنجش فاصله ی زمانی اتصال بین دو دستگاه در شبکه استفاده می شود

پینگ چیست ؟

یکی از ابزارهای اولیه شبکه جهت بررسی در دسترس بودن آدرس های مدنظر Ping میباشد، هنگامی که شما توسط دستور پینگ در سیستم عامل آدرس مدنظر را وارد میکنید پکتهایی از طریق سیستم عامل و شبکه شما به آدرس آی پی یا دامنه مدنظر ارسال میگردد. بعد از ارسال بسته ها به سمت آی پی مدنظر در صورتی که پروتکل ICMP یا همان پینگ روی سرور مدنظر بسته نشده باشد با دریافت بسته های ارسالی از مبدا به آنها پاسخ میدهد،

پینگ از ابزارهای اولیه شبکه جهت بررسی در دسترس بودن آدرس های مدنظر Ping میباشد، هنگامی که شما توسط دستور پینگ در سیستم عامل، آدرس مدنظر را وارد میکنید پکتهایی از طریق سیستم عامل و شبکه شما به آدرس آی پی یا دامنه مدنظر ارسال میگردد. بعد از ارسال بسته ها به سمت آی پی مدنظر در صورتی که پروتکل ICMP یا همان پینگ روی سرور مدنظر بسته نشده باشد با دریافت بسته های ارسالی از مبدا، پاسخ میدهد و پاسخ ها با دستور Echo به شبکه و سیستم درخواست کننده پینگ بصورت چرخشی برگشت داده میشود و با توجه به فاصله فیزیکی و کیفیت شبکه مبدا و مقصد تعداد روت های موجود فی مابین زمان بازگشت بسته های ارسال شده به درخواست کننده نمایش داده میشود که به آن زمان بازگشت یا Replay Time گفته میشود. در صورتی که این زمانها از زمان پیش فرض تعریف شده سیستم بیشتر بوده و یا پاسخی دریافت نشود در اصطلاح پاسخ ها Time Out میشود یعنی پاسخی از آی پی و شبکه مدنظر در محدوده زمانی تعریف شده شبکه دریافت نگردیده است. محدوده زمانی در حدود 120 ثانیه است که میتواند بسته به سیستم عامل مبدا یا مقصد تغییر کند .
پس از نمایش تک تک پکتها یک نتیجه نهایی با توجه به بسته های ارسالی و دریافتی میزان بسته های بدون پاسخ وبسته های دارای پاسخ بصورت تجمیع شده نمایش داده میشود، به عنوان مثال در حالت پیش فرض 4 Packet به آی پی مقصد ارسال میگردد، در صورتی که از این 4 بسته 1 Packet به اصطلاح Time Out گردد میزان در دسترس بودن پینگ مدندظر 75% و میزان Time Out یا پکت لاست 25% خواهد بود. میزان پکت لاست های بالا در شبکه ها باعث افت کیفیت ارتباط سرور با سرویس گیرنده ها خواهد بود.
در شبکه به میزان زمانی که بسته ارسالی به هاست مقصد پاسخی ارسال و در شبکه ارسال کننده دریافت میگردد در اصطلاح Latency گفته میشود که بر حسب ms محاسبه میگردد. با افزایش مسافت در سرور ها این میزان میتوان تا 300 یا حتی در برخی موارد بیشتر از این مقدار نیز افزایش یابد.
اصطلاح دیگری نیز در مبحث پینگ با نام TTL وجود دارد که میزان HOP ها یا روتر های موجود در مسیر را مشخص میکند. به عنوان مثال مقدار HOP Limit پیش فرض سیستم های لینوکسی 64 میباشد هنگامی که عدد موجود در ttl معادل 47 باشد یعنی 17 (64-47)روتر تا هاست مقصد وجود دارد.
همیشه درنظر داشته باشید که میزان زمان بازگشتی بسته های ارسال شده روی ابزار پینگ دلیل بر با کیفیت و بی کیفیت بودن شبکه نمیباشد و بلکه فقط میزان مسافت طی شده و زمان بازگشت آن را مشخص میکند. البته در صورتی که شبکه از کیفیت پایینتری برخوردار باشد ممکن است که روی این زمان بازگشتی تاثیر بسیاری بگذارد.